Nieuwspagina

Schietstand gesloten op 1 november 2023.


Op 14 oktober 2023 zijn de schietstanden gesloten wegens de jaarlijkse klusdag. Uitnodigingen voor die klusdag werden aan de leden gemaild. !!! DUS JE KAN NIET KOMEN SCHIETEN !!!!


Inmiddels zijn de grote werken uitgevoerd en zijn alle schietbanen terug geopend. Nog enkele kleine aanpassingen zullen gebeuren op de tijdstippen dat de baan niet geopend is voor de schutters (publ. 06/02/2023).


De 25-meterbaan is inmiddels ook terug opengesteld. Er moeten echter nog werken uitgevoerd worden op de 25-meterbaan (oa. rubber wanden terugplaatsen), op de 50-meterstand (afdekkapjes op de zijwanden, rode zwaailichten). En op de 100-meterstand eveneens afdekkapjes op de zijwanden en rode zwaailichten plaatsen). Deze werken tracht men uit te voeren op de dagen dat de schietbanen niet open zijn. Dus in principe zal er nu weinig of geen hinder zijn (publ. 20/01/2023).


Inmiddels (11/01/23) werd de 100-meterbaan terug opengesteld voor de schutters. De aannemer der werken startte de werken op de 25-meterstand. Deze schietstand zal minstens één week buiten gebruik zijn. De leden van 30M1 Belgie en 30M1 Benelux ontvangen updates per e-mail.


Even een update met betrekking tot de onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de schietbanen. Deze week (09/01/23 tem 15/01/23) blijft de 100-meterbaan gesloten. De werken zullen (naar de aannemer der werken zegt) slechts één week duren. De 50-meterbaan is terug open. De 25-meterbaan zou volgende week aan beurt komen. (09jan23).


Er zijn de komende weken dringende herstellings- en onderhoudswerken gaande in alle standen. De aannemer is gestart op de 50-meterbaan. Daarna volgen respectievelijk de 100-meterbaan en de 25-meterbaan. De werken zullen per baan ongeveer één week in beslag nemen. Uiteraard kan er op de baan waar gewerkt wordt niet geschoten worden (publicatie 29nov22) !!


!!!! De IPSC level 3 / PCC wedstrijd van september 2022 wordt geannuleerd !!!!

De schietstand zal van woensdag 14 september tot zondag 18 september beschikbaar zijn voor de gebruikelijke dagelijkse routine.


Schietsportcentrum gesloten van 06 juni 2022 tot en met zondag 12 juni 2022

Het schietsportcentrum is gesloten van maandag 06 juni 2022 tot en met zondag 12 juni 2022 (Internationale Level3 IPSC (parcours) wedstrijd.


Schietbeurten SSL vanaf 1 februari 2022

Licenties die gevalideerd of hernieuwd moeten worden met een jaarlijkse vervaldatum van 01/02/2021 tot en met 31/01/2023 moeten 12 schietbeurten aantonen over een periode van 24 maanden voorafgaand aan de vervaldatum. De schietbeurten moeten NIET verspreid zijn over minstens twee trimesters.

voorbeeld: validering/hernieuwing voor een licentie met vervaldag 01/04/2022 - twaalf (12) beurten tussen 01/04/2020 en 01/04/2022.

Nieuwe licenties die uitgeschreven zijn tussen 01/02/2021 tot en met 08/09/2021 moeten bij de validatie in 2022 zes (6) schietbeurten kunnen aantonen over de voorgaande 12 maanden. Deze schietbeurten moeten niet verspreid zijn over minstens twee trimesters.

voorbeeld: licentiedatum 01/02/2021, zes (6) beurten tussen 01/02/2021 en 01/02/2022.

Nieuwe licenties die uitgeschreven zijn vanaf 09/09/2021 moeten twaalf (12) schietbeurten kunnen aantonen over de voorgaande 12 maanden.

voorbeeld: licentiedatum 10/09/2021, twaalf (12) beurten tussen 10/09/2021 en 10/09/2022.      

                                                                                                                                     dank aan G. Cauberghs voor de info  


De kogelvang op alle standen werd vernieuwd tijdens de lockdown.

Zand werd afgevoerd en vervangen. Zo ook waar nodig werden nieuwe balken gelegd. Mooi werk !


Dit is geen kerstverlichting !!

Maar een verbeterde noodsignalisatie zodat het duidelijker wordt dat men moet stoppen met vuren, wapens neerleggen, geen enkele verdere manipulatie van wapens en/of onderdelen en onmiddellijk achter de gele lijn gaan staan !! Werd recent aangebracht op elke schietstand (25m, 50m en 100m).


KLUSDAG op zaterdag 6 november 2021 - schietstanden buiten gebruik !!

Je kan dus NIET komen schieten, wel komen klussen. Dat is eens iets anders !!

Start om 09:00u., einde rond 16:00u.

Een warme lunch is voorzien. Vooraf je deelname laten weten via mail aan de voorzitter hsm1@telenet.be


WEDSTIJDWEEK -Schietstanden gesloten

Beste schutters. In week van 9 tem.15 augustus 2021 zijn de schietstanden gesloten voor normaal gebruik. Dit omwille van de Level 3 IPSC-wedstrijd die dan wordt voorbereid (opbouw van ma tot vr) en gehouden (weekend).


Mededeling bestuur

Jaarlijkse klusdag op 10/10/2020

Beste leden. De jaarlijkse klusdag gaat door op 10 oktober 2020 tussen 09:00u. en 16:00u. De schietstanden zullen die dag gesloten zijn voor de schietsport. Kandidaat/klussers kunnen zich opgeven aan de voorzitter/coördinator (Henk Schoenmaker) via zijn e-mailadres hsm1@telenet.be

Meer info kreeg u via de mailing aangaande.

Alle wedstrijden van 2020 werden afgelast !!

Beste schutters. Voor alle duidelijkheid herhalen wij nogmaals dat ALLE wedstrijden in 2020, georganiseerd door .30M1-B, worden verschoven naar volgend jaar. En dit als gevolg van de Corona pandemie.

Schietstand terug open op 21 juni 2020

Gisteren werd in de Belgische Nationale Veiligheidsraad beslist dat de Belgische grenzen op 15 juni 2020 zullen open gaan. Dan kunnen onze Belgische schutters wettelijk het Nederlands grondgebied betreden om hun sport te gaan beoefenen.

De S.V. .30M1-B zal de daaropvolgende dagen nog niet geopend zijn wegens aanpassings- en onderhoudswerken.

Alle schutters zijn weer welkom vanaf zondag 21 juni 2020. Vanaf die dag gelden de normale openingsuren weer en vervallen de bijzondere openingstijden van onze Nederlandse schutters.

Een aangepaste, maar tijdelijke, reglementering voor het gebruik van de schietstanden en accommodatie zal worden gehanteerd. Mondmaskers zijn alvast verplicht (zelf meebrengen !!). 

Leden van SV.30M1, die opgenomen zijn in onze mailinglijst, ontvingen eerder vandaag de gedetailleerde aangepaste reglementering.

Ben je lid en ontvang je geen e-mail wil zeggen dat wij niet in bezit zijn van jou (correct) mailadres. Wil je onze mailing wél ontvangen, stuur uw juist mailadres, met vermelding van uw naam en voornaam, door aan 30m1schuttersclub@gmail.com 

DVC

Johan Schryvers

Schietstand langer gesloten !

Beste schuttersvrienden,

De huidige volksgezondheidssituatie (COVID-19) dwingt ons om de maatregel met betrekking tot het sluiten van het schietcomplex aan te passen.

Aanvankelijk hadden we de schietstand en zijn volledige accommodatie gesloten tot en met 4 april 2020 maar nu zijn we genoodzaakt dit te verlengen tot en met 30 april 2020.

Het dagelijks bestuur zal rond 20 april 2020 een nieuwe stand van zaken mededelen (mailing en website).

U kan steeds de website raadplegen voor het laatste nieuws (lees de'nieuwspagina' en onderaan de 'startpagina') www.30m1belgium.com

De Coördinator SBR/schietcomplex, dhr. Henk Schoenmaker, hoopt op begrip van alle leden.

DVC

Henk Schoenmaker

Wat met uw schietbeurten-Beslissing Vlaamse regering!

Deze info ontvingen wij vandaag om 18:56u van schietsportfederatie FROS. Surf er regelmatig eens naartoe voor de laatste gegevens. Klik hier.

"Beste FROS leden, De Vlaamse Regering keurde vandaag 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdelijke maatregelen invoert voor sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of één maand nadien (voor definitieve licenties), waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen.In ons volgend FROS tijdschrift (volgende week) zullen we hier verder op ingaan. De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen: Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend: 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

 • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april = (voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 8/4/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020.
2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:
 • kunnen toch - uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten - zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei.
Heeft u nog bijkomende vragen? Mail dan naar sportschutters@fros.be . FROS sportschuttersteam "

Lees ook in het recente online magazine omtrent dit onderwerp: https://www.fros.be/sites/default/files/links/sportschuttersmagazine_1_-_2020.pdf

Proefbank voor vuurwapens gesloten

Zoals verwacht is ook de proefbank voor vuurwapens in Luik, gesloten als gevolg van het COVID-19 virus. Klik hier voor hun website.  (n.v.d.r. foto is louter illustratief)

Schietstand tijdelijk gesloten

Beste schuttersvrienden van SV.30M1,

Als gevolg van het COVID-19 virus zijn wij genoodzaakt de schietvereniging en zijn volledige accommodatie te sluiten vanaf vandaag 13 maart 2020 tot en met 4 april 2020 (voorlopig).

Moest er verandering in de situatie komen zal u hiervan op de hoogte worden gebracht via de Website, Facebook en/of mailing.

DVC

Het dagelijks bestuur

De voorzitter, Henk Schoenmaker 

 De secretaris, Marcel Van Beeck


Federatielidkaarten

Beste leden. Voor diegene die zijn federatielidkaart(en) - FROS, KNSA, BPSA- nog niet heeft afgehaald. Deze liggen op u te wachten achter de toog in de kantine. Vraag ze aan de kantineuitbater met dienst.

Dank

Beste schuttersvrienden. Via deze wenst onze secretaris, dhr Marcel Van Beeck, jullie te bedanken voor de talrijke aanwezigheid op 6/01/2020 tijdens de uitvaartdienst van zijn lieftallige echtgenote, Hugette Warrens. Jullie waren een troost. Dank.

Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur s.v..30M1-B

Nodigt zijn leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie

 • op 11 januari 2020
 • Restaurant aan de Golf
 • aanwezig 11.00u.
 • einde receptie 16.00u.
 • om deel te kunnen nemen e-mail aan hsm1@telenet.be ter bevestiging. "Dit voor 24 december 2019"
 • Er zijn maar 120 plaatsen ter beschikking (Afgevaardigden en Baancommandanten genieten voorrang)
 • uitnodiging geeft recht aan 2 personen, per "aanvraag"
 • door plaatsgebrek zijn kinderen niet toegelaten

Leden M1: lidgeld 2020 !! 

Beste leden van .30M1, binnenkort klopt de secretaris weer figuurlijk op uw deur (in de vorm van een e-mail of een brief) en komt het jaarlijks lidgeld innen. Wees alert want........ wie het lidgeld niet voldaan heeft voor 15 januari 2020 wordt als ontslagnemend geregistreerd.

Escreener no way - er is geen grondslag om 60.000 NL-burgers te discriminerenWe ontvingen verzoek om deze problematiek toch even in de aandacht te brengen, meer specifiek gericht aan de Nederlandse verlofhouders. Ga naar de webpagina en informeer u en/of teken de petitie.

                                  https://escreenerweg.petities.nl

Baancommandanten gezocht

Beste leden, wij zijn dringend op zoek naar nieuwe baancommandanten die, in samenspraak met de voorzitter, de schietstand kunnen openen en sluiten en tevens de andere taken van baancommandant kunnen waarnemen. Graag uw kandidaatstelling kenbaar maken aan de voorzitter of secretaris.

Klusdag = schietstand gesloten

De volgende klusdag is op ZATERDAG 12 OKTOBER 2019. Het spreekt voor zich dat er die dag op de drie afstanden NIET kan geschoten worden (publicatie 28/09/19).

Nieuw in 2019

Opgelet beste schutters. Vanaf 1 januari 2019 gelden er andere spelregels met betrekking tot de schietschijven ! Een opfrissing mbt. het openen van de schietstand door de baancommandant met dienst en het invullen van het schietboekje.

Lees hiervoor de mededeling van de voorzitter, namens het bestuur. Klik hier.

Onderaan élke pagina kan je op het logo van "Windfinder" klikken om de weersverwachting op lokatie van de schietstand te bekijken. 

Dragen van Badge

Mogen wij nogmaals uw aandacht vestigen op artikel 4 van het huishoudelijk reglement dat zegt: "Om aan de schietoefeningen deel te nemen moet elk lid in het schietcomplex zijn badge zichtbaar dragen, indien niet in het bezit van zijn clubbadge is de toegang tot het schietcomplex verboden." 

De baancommandanten werden verzocht hierop streng toe te zien !!

Aanpassing sluitingsuur

Beste leden. Het sluitingsuur op woensdagnamiddag is gewijzigd. 

Het is 16:00 uur geworden (voorheen 17:00u.). Dank voor uw begrip.

Tevergeefs

Om u een nutteloze verplaatsing naar de schietstand te besparen raadpleeg je best regelmatig de pagina "Wedstrijdkalender 2020 ". Zo kan je zien welke standen eventueel open of gesloten zijn (publicatie 30/12/2019).

Uittreksel strafregister

Graag willen we even jullie aandacht vestigen op het feit dat de 'Uittreksels uit het Strafregister' voor de sportschutters gebaseerd moet zijn op art. 596.1 Sv. Een 'normaal' uittreksel (voor sollicitatie,...) is gebaseerd op art. 595 Sv. Wanneer een uittreksel voor de schietsport wordt gevraagd moet de gemeenteambtenaar automatisch art. 596.1Sv gebruiken (model 3). We merken echter dat dit zeer vaak niet gebeurt. Daarom willen we jullie nog eens extra vragen om hierop toe te zien. 'Uittreksels uit het Strafregister' waar geen melding gemaakt wordt van art. 596.1 Sv mogen niet langer aanvaard worden van BLOSO (ook al staat er 'sportschieten' op vermeld). Als de gemeente een dergelijk uittreksel niet kan opmaken, is het best om bij de 'reden van aanvraag' het volgende te vermelden: "Sportschieten - art. 596.1 Sv" (uit een vorige publicatie. Huidige publicatie 12/9/18).

Clubpoloshirts

De nieuwe clubpolo's zijn weldra verkrijgbaar. Prijs: 40 Euro per polo.

Pasmaten liggen ter beschikking in het clublokaal. Passen is aan te bevelen daar de maten nogal "strak" zijn. (publicatie 4/12/18)

Nieuwjaarsreceptie

Dagpas en bezoeker

Lees hiervoor het Huishoudelijk reglement Artikel 6 (Klik hier)

Er is een verschil tussen een occasioneel bezoeker (gast die wenst te schieten) en een gastschutter-lid van een andere vereniging en lid van een sportschuttersbond (in het bezit van zijn lidkaarten en EVP). De eerste vult een genummerde FROS-dagkaart in. De tweede een 30M1-dagkaart. Het verschil zit hem in de uiteindelijke registratie van de activiteit vermeldt op de FROS-DAGKAART (schieten met een vuurwapen) bij de overheid. (publicatie 4/12/18)