Nieuwspagina

Lidgeld vergeten betalen ?

Beste leden. Het kan gebeuren dat je vergeet uw jaarlijks lidgeld te betalen. Doch indien "niet-betaald" heb je nog tijd tot 31 maart (vanaf 2020 wordt dit 15 januari) om dit in orde te brengen. Anders wordt je als "ontslag gevend" geregistreerd.

Nieuw in 2019

Opgelet beste schutters. Vanaf 1 januari 2019 gelden er andere spelregels met betrekking tot de schietschijven ! Een opfrissing mbt. het openen van de schietstand door de baancommandant met dienst en het invullen van het schietboekje.

Lees hiervoor de mededeling van de voorzitter, namens het bestuur. Klik hier.

Onderaan élke pagina kan je op het logo van "Windfinder" klikken om de weersverwachting op lokatie van de schietstand te bekijken. 

Dragen van Badge

Mogen wij nogmaals uw aandacht vestigen op artikel 4 van het huishoudelijk reglement dat zegt: "Om aan de schietoefeningen deel te nemen moet elk lid in het schietcomplex zijn badge zichtbaar dragen, indien niet in het bezit van zijn clubbadge is de toegang tot het schietcomplex verboden." 

De baancommandanten werden verzocht hierop streng toe te zien !!

Aanpassing sluitingsuur

Beste leden. Het sluitingsuur op woensdagnamiddag is gewijzigd. 

Het is 16:00 uur geworden (voorheen 17:00u.). Dank voor uw begrip.

Klusdag = schietstand gesloten

Laatste klusdag was op ZATERDAG 27 OKTOBER 2018. Het spreekt voor zich dat er die dag op de drie afstanden NIET kon geschoten worden (publicatie 28/11/18).

Tevergeefs

Om u een nutteloze verplaatsing naar de schietstand te besparen raadpleeg je best regelmatig de pagina "Wedstrijdkalender 2019 ". Zo kan je zien welke standen eventueel open of gesloten zijn (publicatie 9/9/18).

Uittreksel strafregister

Graag willen we even jullie aandacht vestigen op het feit dat de 'Uittreksels uit het Strafregister' voor de sportschutters gebaseerd moet zijn op art. 596.1 Sv. Een 'normaal' uittreksel (voor sollicitatie,...) is gebaseerd op art. 595 Sv. Wanneer een uittreksel voor de schietsport wordt gevraagd moet de gemeenteambtenaar automatisch art. 596.1Sv gebruiken (model 3). We merken echter dat dit zeer vaak niet gebeurt. Daarom willen we jullie nog eens extra vragen om hierop toe te zien. 'Uittreksels uit het Strafregister' waar geen melding gemaakt wordt van art. 596.1 Sv mogen niet langer aanvaard worden van BLOSO (ook al staat er 'sportschieten' op vermeld). Als de gemeente een dergelijk uittreksel niet kan opmaken, is het best om bij de 'reden van aanvraag' het volgende te vermelden: "Sportschieten - art. 596.1 Sv" (uit een vorige publicatie. Huidige publicatie 12/9/18).

Clubpoloshirts

De nieuwe clubpolo's zijn weldra verkrijgbaar. Prijs: 40 Euro per polo.

Pasmaten liggen ter beschikking in het clublokaal. Passen is aan te bevelen daar de maten nogal "strak" zijn. (publicatie 4/12/18)

Nieuwjaarsreceptie

Dagpas en bezoeker

Lees hiervoor het Huishoudelijk reglement Artikel 6 (Klik hier)

Er is een verschil tussen een occasioneel bezoeker (gast die wenst te schieten) en een gastschutter-lid van een andere vereniging en lid van een sportschuttersbond (in het bezit van zijn lidkaarten en EVP). De eerste vult een genummerde FROS-dagkaart in. De tweede een 30M1-dagkaart. Het verschil zit hem in de uiteindelijke registratie van de activiteit vermeldt op de FROS-DAGKAART (schieten met een vuurwapen) bij de overheid. (publicatie 4/12/18)