Steel challenge

Deze discipline wordt beoefend door de 'Action'-schutters. Hun oefenstonden zijn op woensdagavond, op de 25-meterstand, tussen 19:00u. en 22:00u. Ook wel eens op zondagnamiddag tussen 13:00u. en 17:00u. in de tweede (2de) en vierde (4de) week van elke maand. 

Natuurlijk kunnen er wedstrijden op het programma staan. Raadpleeg hiervoor de wedstrijdkalender op een andere webpagina. Klik hier.

Veiligheid bij het staalschieten

Datum laatste aanpassingen: 2 april 2018

Iedere deelnemer van het staalschieten (Bowling Pin schieten, Action Shooting, Steel Challenge, etc.) wordt geacht zich aan volgende gedragsregels te houden.

1-    Algemeen

Bij het betreden van de schietbaan dient steeds een schietbril en gehoorbescherming gedragen te worden. In geen enkel geval mag een wapen op een persoon gericht worden.Schutters worden geacht steeds zelf verantwoordelijk te zijn voor het veilig hanteren van hun wapens. Hierbij dient deze veiligheidsprocedure steeds te worden nageleefd. Afwijkingen zijn slechts mogelijk wanneer een verantwoordelijke hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft.

2-    Manipuleren van wapens

De deelnemende schutters moeten hun wapens steeds in een tas vervoeren tot aan de vuurlijn. 

Enkel aan de vuurlijn mag het wapen uit de wapentas worden gehaald. Tijdens het uitpakken van het wapen moet de loop steeds in de richting van de kogelvang zijn gericht. 

Wapens die op de wapentafel zijn gelegd, bevinden zich te allen tijde in een toestand waarbij eenvoudig gecontroleerd kan worden dat er zich geen patronen meer in het wapen (met name de kamer) bevinden en waarbij de loop naar de kogelvang is gericht. 

Tijdens iedere schietbeurt dient de schutter zijn wapen veilig te hanteren. Hierbij moet het wapen steeds in de richting van de kogelvang gericht zijn. 

Tijdens een reload mag de loop van het wapen in het uiterste geval evenwijdig met de vuurlijn uitkomen. In geen enkel geval mag het wapen voorbij de vuurlijn komen in de richting van de andere schutters of toeschouwers.

Wanneer zich een storing voordoet tijdens het schieten, die niet kan worden opgelost aan het schietpunt (en die een risico inhoudt voor de veiligheid), dient steeds een verantwoordelijke te worden geraadpleegd alvorens het wapen van het schietpunt mag worden weggehaald.

Wanneer een schutter wenst op te houden met schieten, dient hij zijn wapen aan de vuurlijn in te pakken in een afgesloten tas. Tijdens het inpakken moet de schutter zich er steeds van vergewissen dat er zich geen enkele patroon nog in het wapen bevindt. Het is ten strengste verboden om op een andere plaats dan de vuurlijn het wapen uit te pakken of te hanteren. 

3-    Organisatie

Wanneer het staal is opgesteld, mogen de schutters pas beginnen vuren als een verantwoordelijke hier uitdrukkelijk de toestemming voor heeft gegeven.

Schutters die niet aan de beurt zijn of toeschouwers, bevinden zich steeds achter de vuurlijn. 

Indien iemand de baan op moet tijdens de schietbeurten, dient duidelijk de baan te worden vrijgegeven door een verantwoordelijke. 

Terwijl iemand op de baan is, dienen andere schutters en toeschouwers een veilige afstand te bewaren van de vuurlijn. 

Pas wanneer de verantwoordelijke duidelijk heeft gecommuniceerd dat de baan opnieuw gebruikt mag worden, mogen wapens opnieuw gemanipuleerd worden conform het voorgaande.

Wanneer aan het einde van de activiteit het staal opnieuw wordt afgebroken, dienen eerst alle wapens te zijn opgeborgen alvorens personen de baan mogen betreden.