Lid worden

Lidgeld (jaarlijks te betalen voor 15 december))

Het eerste jaar bedraagt het aansluitgeld 150 en dekt eveneens de administratiekosten alsook het federatielidgeld

Vanaf het tweede jaar betaal je 110 + het federatielidgeld (verschillend tarief België en Nederland).

Praktische proef

Deze vinden in 2018 plaats op volgende data tussen 12.00 en 16.00 uur.

31/1/2018--28/2/2018--28/3/2018--25/4/2018--30/5/2018--25/7/2018--29/8/2018--26/9/2018--31/10/2018--28/11/2018--19/12/2018

Voor de mensen die zich niet vrij kunnen maken op één van deze dagen kan de proef, per uitzondering en op afspraak, op zondagmorgen 10.00 uur afgenomen worden. De resultaten van deze examens (proef) worden dan bijgevoegd bij het eerstvolgende examen (proef) van de woensdag daarop.

Om aan de proeven te kunnen deelnemen dient u ten laatste één week voor het examen de volgende gegevens te bezorgen aan: georges.cauberghs@telenet.be

  • naam,voornaam en rijksregisternummer
  • geboorteplaats en datum
  • adres
  • telefoon / GSM / e-mailadres
  • sportschuttersclub, lidnummer bij FROS of aansluitingsnummer bij VSK (zie uw lidkaart)
  • het nummer van uw VSSL (Voorlopige SportSchuttersLicentie) of SSL (SportSchuttersLicentie)
  • welke proeven u wenst af te leggen en waarvoor u over de nodige kennis beschikt

Aangezien wij de waarde van de diploma's willen behouden en de kandidaten de mogelijkheid willen bieden om hun bekwaamheid bij te schaven,zodat de proeven tot ieders tevredenheid kunnen verlopen,stellen wij ons gratis ter beschikking op woensdag, na telefonische afspraak.

Georges Cauberghs 0475/858383 en Patrick De Greef  0478/359348

Theoretische proef

De theoretische proef wordt afgenomen door uw lokale politiedienst. U gaat bij hen ten rade voor de praktische afhandeling ervan. U kan op de website van de Fros of VSK alle vragen en antwoorden die U eventueel zullen gesteld worden terugvinden.

Nuttige documenten

Uiteraard gaat dit alles gepaard met de nodige administratie, waarvan u hier de documenten kan raadplegen en eventueel printen. Er bestaat ook een rubriek 'Digitale aanvraag lidmaatschap', klik hier.