Lid worden

Hieronder alles aangaande lidmaatschap en benodigde documenten, lidgeld, praktische en theoretische proef. 

! Lees het "huishoudelijk reglement" voor meer details en voorwaarden om lid te (kunnen) worden !

Lidgeld (jaarlijks te betalen voor 15 december)

Het eerste jaar bedraagt het lidgeld € 170 en dekt eveneens de administratiekosten. 

Reeds lid en woon je in België: € 125€30 Fros (federatie)

Ben je elders lid en reeds aangesloten bij FROS: €125

Reeds lid en woon je in Nederland: €125 +€42.5 KNSA (federatie)

Ben je reeds elders lid en reeds aangesloten bij KNSA: €125

U betaalt op volgend rekeningnummer van .30M1-B:    BE85 2200 4253 1506. met vermelding van Naam, Voornaam, lidnummer, "lidgeld jaartal".

Praktische proef

Deze vinden in 2020 plaats op volgende data tussen 12.00 en 16.00 uur. Graag aanwezig om 12:00u.

Nog te bepalen

Voor de mensen die zich niet vrij kunnen maken op één van deze dagen kan de proef, per uitzondering en op afspraak, op zondagmorgen 10.00 uur afgenomen worden. De resultaten van deze examens (proef) worden dan bijgevoegd bij het eerstvolgende examen (proef) van de woensdag daarop.

Om aan de proeven te kunnen deelnemen dient u ten laatste één week voor het examen de volgende gegevens te bezorgen aan: georges@cauberghs.eu

  • naam,voornaam en rijksregisternummer
  • geboorteplaats en datum
  • adres
  • telefoon / GSM / e-mailadres
  • sportschuttersclub, lidnummer bij FROS of aansluitingsnummer bij VSK (zie uw lidkaart)
  • het nummer van uw VSSL (Voorlopige SportSchuttersLicentie) of SSL (SportSchuttersLicentie)
  • welke proeven u wenst af te leggen en waarvoor u over de nodige kennis beschikt

Aangezien wij de waarde van de diploma's willen behouden en de kandidaten de mogelijkheid willen bieden om hun bekwaamheid bij te schaven,zodat de proeven tot ieders tevredenheid kunnen verlopen,stellen wij ons gratis ter beschikking op woensdag, na telefonische afspraak.

Georges Cauberghs 0475/858383 en Patrick De Greef  0478/359348

Theoretische proef

De theoretische proef wordt afgenomen door onze erkende examinatoren. Hiervoor dient u met hen een afspraak te maken (contactgegevens zie hoger). U kan op de website van de FROS - klik hier - of VSK alle vragen en antwoorden die U eventueel zullen gesteld worden terugvinden. Ofwel opent u deze pagina.

Nuttige documenten

Uiteraard gaat dit alles gepaard met de nodige administratie, waarvan u hier de documenten kan raadplegen en eventueel printen. Er bestaat ook een rubriek 'Digitale aanvraag lidmaatschap', klik hier.