Lid worden

Hieronder alles aangaande lidmaatschap en benodigde documenten, lidgeld, praktische en theoretische proef. 

! Lees het "huishoudelijk reglement" voor meer details en voorwaarden om lid te (kunnen) worden !

Lidgeld (jaarlijks te betalen voor 15 december)

Reeds lid en woon je in België: € 170 + €30 Fros (federatie)

Reeds lid en woon je in Nederland: €170 +€85 KNSA (federatie)

Tweede gezinslid B., bv. partner: 140 + €30 Fros (federatie)

Tweede gezinslid NL €140 +€85 KNSA

FROS lidmaatschap = €30 ongeacht of je reeds in een andere club FROS-lidgeld betaald.

KNSA lidmaatschap: bij aansluiting €85, vanaf het volgende jaar €42,5

U betaalt op volgend rekeningnummer van .30M1-B:    BE85 2200 4253 1506. met vermelding van Naam, Voornaam, lidnummer, "lidgeld jaartal".

Praktische proef

Praktische proeven worden afgenomen, na afspraak met examinator Georges Cauberghs (zie e-mailadres en GSM-nummer hieronder).

Om aan de proeven te kunnen deelnemen dient u ten laatste één week voor het examen de volgende gegevens te bezorgen aan: georges@cauberghs.eu

  • naam,voornaam en rijksregisternummer
  • geboorteplaats en datum
  • adres
  • telefoon / GSM / e-mailadres
  • sportschuttersclub, lidnummer bij FROS of aansluitingsnummer bij VSK (zie uw lidkaart)
  • het nummer van uw VSSL (Voorlopige SportSchuttersLicentie) of SSL (SportSchuttersLicentie)
  • welke proeven u wenst af te leggen en waarvoor u over de nodige kennis beschikt

Aangezien wij de waarde van de diploma's willen behouden en de kandidaten de mogelijkheid willen bieden om hun bekwaamheid bij te schaven,zodat de proeven tot ieders tevredenheid kunnen verlopen,stellen wij ons gratis ter beschikking op woensdag, na telefonische afspraak.

Georges Cauberghs 0475/858383 

Theoretische proef

De theoretische proef wordt afgenomen door onze erkende examinatoren. Hiervoor dient u met hen een afspraak te maken (contactgegevens zie hoger). U kan op de website van de FROS - klik hier - of VSK alle vragen en antwoorden die U eventueel zullen gesteld worden terugvinden. Ofwel opent u deze pagina.

Nuttige documenten

Uiteraard gaat dit alles gepaard met de nodige administratie, waarvan u hier de documenten kan raadplegen en eventueel printen. Er bestaat ook een rubriek 'Digitale aanvraag lidmaatschap', klik hier.