COVID-19

Beste leden, op deze (tijdelijke) pagina lees je welke invloed deze pandemie heeft op onze sport, schietvereniging en bijhorende activiteiten.

We versoepelen mee op zaterdag 19/02/2022

Vanaf zaterdag 19/02/2022 versoepelt men in Nederland de Corona-preventiemaatregelen. Wij volgen deze regels, met uitzondering dat we tot eind februari 2022 de mondmaskerplicht hanteren bij het zich verplaatsen in het schietsportcentrum en clubgebouw. Dus vanaf zaterdag 19/02/2022 geen CST ticket of sneltesten meer van toepassing.


Heropening schietcomplex op woensdag 19 januari 2022

Als gevolg aan de beslissing dd. 14/01/2022 van de Nederlandse regering zal ons schietcomplex terug geopend worden op woensdag 19 januari 2022 om 09:00 uur. De leden weden hiervan persoonlijk verwittigd via een e-mail met daarin een korte richtlijn en gedragscode.


LOCKDOWN: Schietstand gesloten tot 14/01/2022


Na de nieuwe beslissing van de Nederlandse overheid hebben wij opdracht gekregen de schietstand te sluiten tot (voorlopig) 14 januari 2022. Dit met ingang vanaf vandaag maandag 20 december 2021. Wij houden jullie op de hoogte zodra we meer nieuws hebben. De geplande nieuwjaarsreceptie van 08 januari 2022 gaat uiteraard niet door.

Prettige feestdagen en hou jullie gezond.
Henk Schoenmaker


Nieuwe maatregelen vanaf 19/12/2021

Beste schutters,
Daar de Nederlandse overheid nieuwe maatregelen neemt heeft onze voorzitter Henk Schoenmaker zich geïnformeerd en volgend besluit genomen:

- het schietsportcentrum blijft open (openlucht schietstand);

- het clubgebouw blijft geopend voor inschrijving in het aanwezigheidsregister, toiletbezoek en opwarming;

- er worden geen dranken geserveerd of genuttigd;

- alles verloopt volgens de geldende preventienormen inzake mond-neusmaskerdracht, veiligheidsafstand etc.;

- de aangepaste openingsuren blijven van kracht.

Deze maatregelen gaan in op zondag 19/12/2021 en duren voorlopig tot 09/01/2022 tenzij er tussentijdse wijzigingen worden aangekondigd (via mailing).


Aangepaste openingstijden vanaf woensdag 24/11/2021

Rijksoverheid Nederland verplicht per 22/11/2021 dat de kantine en het schietcomplex om 20.00uur GESLOTEN is. Daarom zullen de oefentijden in de avonduren tot nader order vervallen.

Het bestuur heeft besloten dat tijdens deze vooropgestelde periode het schietsportcentrum zal geopend zijn op volgende dagen en uren:

 • Woensdag: 09.00u. tot 16.00u.
 • Zaterdag: 09.00u. tot 16.00u.
 • Zondag: 09.00u. tot 16.00u.

Dus vanaf woensdag 24 november 2021 zal op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond het schietsportcentrum gesloten zijn.


NIEUWE COVID gedragscode in het schietcomplex. Mededeling bestuur !

Geachte en beste leden s.v..30M1-B,

In overleg met het dagelijks bestuur en de leden commissie v/h bestuur, omwille het feit dat de pandemie(covid-19) weer aan kracht toeneemt en er dagelijks honderden mensen in het ziekenhuis worden opgenomen met covid-19 virus, is er op 27/10/2021 het volgende besluit genomen:

Het dragen van een mondkapje in het schietcomplex wordt per direct ingevoerd !

Om gezondheidsredenen zal elke bezoeker een COVID-Safe bewijs moeten voorleggen (certificaat van inenting). Er kunnen ook controles worden gehouden met een scanner om de echtheid van het ticket te garanderen.

Indien men hieraan geen gehoor geeft of niet aan mee wil werken wordt vriendelijk verzocht niet naar het schietcomplex te komen. En dit voor uw en onze gezondheid.

Het bestuur rekent op uw gezond verstand. Denk aan de oudere leden die een verhoogd risico op besmetting hebben.

Neem dus NOTA van het volgende:

 • Tijdens het verplaatsen in het schietcomplex zal een mond/neuskapje worden gedragen
 • Op het schietpunt mag en kan geschoten worden zonder mond/neuskapje
 • Ook tijdens verplaatsing in het clublokaal zal een mond/neuskapje worden gedragen
 • Indien men aan tafel zit, op een veilige afstand, mag het mond/neuskapje worden afgenomen

Het bestuur wenst u een goede gezondheid en wenst dat u, in deze 4de golf, van een besmetting gespaard blijft.

i.o. Bestuur s.v..30M1-B

Voorzitter, Coördinator schietcomplex

Henk Schoenmaker


Protocol deelname Benelux STI Open 13 / 14 / 15 augustus

In principe moeten we alsnog de voorgeschreven maatregel toepassen:

1) Bij aankomst en betreden van het schietsportcentrum: temperatuurcontrole !;

2) Tijdens de verplaatsingen in het schietsportcentrum het mond-neuskapje dragen;

3) Schutter aan lijn draagt geen mondkapje;

4) Veilig afstand houden (1,5m);

5) Veiligheidsmaatregelen betreffende de covid-19 zullen strikt worden toegepast.

Team/M1-B Parcours, gaat er uiteraard vanuit dat alle deelnemers zich aan de

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en normen zal houden.

Deze maatregelen dienen om uw en onze gezondheid te garanderen.

Team/M1-B Parcours dankt u allen en wenst u een gezonde en veilige wedstrijd.

Protocol participated in the Benelux STI Open 13 / 14 / 15 August

In principle, we still have to apply the prescribed measures:

1) When entering the shooting sports center there is a temperature check (fever);

2) Wear a mouth cap during your movements within the shooting sports center;

3) Shooter on line wears no mouth cap;

4) Keep a safe distance (1,5m);

5) Safety measures regarding the covid-19 will be stricktly applied.

Team/M1-B Course, of course assumes that all participants will adhere to the prescribed

safety equipment and prescribed standards.

This measure serves to guarantee your and our health.

Team/M1-B Parcours, thanks you all, and wish you all a healthy and safe competition.

Henk Schoenmaker

Team and Match director


Dringend bericht van de voorzitter/coördinator

Beste leden,

Ik volg het nieuws nauwlettend zowel in België als in Nederland!

Wat de pandemie covid-19 "besmettingen" betreft, die gaat met snelle schreden de verkeerde richting uit en de besmetting neemt in snel tempo weer toe.

In overleg met de secretaris hebben wij het volgende besloten:

 • Verplicht mondkapje dragen in het schietcomplex
 • Ook in het ganse clubgebouw
 • Eveneens bij alle verplaatsingen in het schietcomplex
 • Tevens de afstand van 1,5 meter respecteren
 • Regelmatig handen ontsmetten, en wassen.
 • Mondkapje verplicht per 14 juli 2021

Wij willen en kunnen niets anders dan deze verplichting vanaf woensdag 14 juli 2021 weer in te voeren.

Dit om onze en uw gezondheid te respecteren.

Of landelijk de mondkapjes nu verplicht zijn of niet in het schietcomplex dus WEL! Wie hier geen gehoor aangeeft is dan ook NIET welkom.

De overtreder zal onherroepelijk verzocht worden het schietcomplex te verlaten..

Ik "voorzitter" zal de afgevaardigden v.h. bestuur er op laten toezien dat dit wordt uitgevoerd.

Voorzitter Coördinator Schietcomplex.

Henk Schoenmaker


Wijziging openingsuren schietcomplex

Beste leden,
Neem nota van de volgende aangepaste openingstijden van het schietcomplex:
Per 30 juni 2021 zal de club terug open zijn op woensdag voormiddag vanaf 09:00u tot 13:00u.

De bestaande veiligheidsmaatregelen mbt. Covid-19 blijven van kracht.

-) Bij verplaatsing een mondkapje dragen

-) tafel met maximum 4 personen

-) afstand van 1,5 meter respecteren

!! Per 5 juni 2021 zal de kantine definitief terug geopend zijn. !!!

io Bestuur en en de voorzitter/coördinator Henk Schoenmaker


Schietsportcentrum terug operationeel vanaf 06 mei 2021

Beste schutter,

In overleg met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Reymerswael is afgesproken dat vanaf donderdagavond 6 mei 2021 het schietcomplex terug open kan - ook voor onze in België wonende leden.

 • De veiligheidsmaatregelen (gezondheidsmaatregelen) blijven van KRACHT !
 • B.C. en RO's vraag ik daar zeker op toe te zien (en deze te handhaven) !

Uiteraard kunnen bij grote toeloop enige wachttijden ontstaan. De buitenluifel wordt donderdagavond geplaatst zodat in openlucht kan gewacht worden.

Namens het dagelijks bestuur,

H. Schoenmaker,  voorzitter/coördinator


Belgen voorlopig (hoop ik) niet welkom in Nederland.

Beste leden,
Er is door de Nederlandse minister van volksgezondheid een vervolg geschreven aan de soap "Schipper mag ik overvaren, ja of nee" (Belgisch kinderliedje).

Bij aankomst in Nederland moeten Belgen, ongeacht of ze met het vliegtuig, de boot, de trein, de fiets of de auto het land binnenkomen, meteen tien dagen in quarantaine etc. etc. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210421_95275539 

Onze voorzitter heeft zich overal geïnformeerd en ik citeer enkele antwoorden:

"Alleen topsporters zijn uitgezonderd van de quarantaineplicht.Sorry, dit was mogelijk niet het antwoord wat u wilde horen, maar ik heb het provinciaal nagevraagd en dit was hun antwoord. In sommige gevallen zou ik nog wat coulanter kunnen zijn, maar hier in de regio zijn de besmettingen zeer hoog en op het moment dat ze een auto met een Belgisch kenteken zien rijden zal de politie ook extra alert zijn vermoed ik."

(van de verantwoordelijke van de gemeente Reimerswaal)

"De quarantaineplicht is in de sport enkel uitgezonderd voor topsporters die internationaal op topniveau actief zijn. Deze inschatting is aan de bond zelf om te maken gezien ik niet kan bepalen in hoeverre daarvan toepassing is voor wat betreft de sporters. Hiervoor verwijs ik door naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine

(van Team gemeenten - veiligheidsregio Zeeland)

Dus, wij Belgische inwoners, sportschutters, worden niet gerekend tot de topsporters die internationaal op topniveau actief zijn (alhoewel ??) en zijn dus niet welkom. U hebt hierboven ook wel duidelijk de waarschuwing gelezen (auto met Belgisch kenteken enz.). Wij kunnen niemand verplichten in België te blijven want onze regering laat ons toe onder voorwaarden het land te verlaten. Wij hopen u hiermee de nodige informatie te hebben verstrekt (het is wel kort dag maar we moesten zelf even wachten op antwoord).
Iedereen handelt dus op eigen verantwoordelijkheid.
Namens het bestuur van SBR en .30M1

Heropening schietsportcomplex voor in België wonende leden.


Beste sportschutters,

We heropenen VANAF ZATERDAG 24 APRIL het schietsportcomplex voor alle leden. 

In het clublokaal blijven de geldende preventieve gezondheidsregels van kracht en is er geen catering. 

Op de schietbanen tijdens het "Target-schieten" (100M, 50M en 25M-) staan maximum 4 schutters op de schietpunten en maximum 4 schutters op de banken (wachtend op hun sessie). Iedereen draagt een  mond/neusmasker. Als de schutter op het schietpunt staat mag het mondmasker af. Bij verplaatsingen is het dragen van mondmasker verplicht.

Op de schietbanen tijdens het parcoursschieten:  1RO + 5 schutters op de baanzool, mondmasker verplicht. Schutter aan de lijn: mondmasker mag AF, na holsteren mondmasker verplicht. 1RO + 5 schutters blijven aan de banken, op veilige afstand, mondmasker verplicht.

Denk aan de gewijzigde openingsuren. In Nederland geldt nog steeds de avondklok. We sluiten het schietsportcomplex om 20:30u !!!!!!!  Woensdagvoormiddag is het complex terug geopend.

"Sport Vlaanderen" erkend onze stempels niet als een schietbeurt zolang de schietstanden in Vlaanderen niet toegankelijk zijn. "Solidariteitsprincipe" zegt men ! Laat echter wel uw schuttersboekje afstempelen voor eventuele controle tijdens uw verplaatsing huiswaarts.

Alle voornoemde maatregelen en spelregels blijven van kracht tot het bestuur een andere beslissing omtrent deze materie heeft genomen.


Wijziging openingsuren op woensdag

Zolang de bezoekbeperkingen wegens corona gelden blijft het schietcomplex gesloten op woensdag voormiddag. Het openingsuur op woensdag wordt 13:00u.  Dus open van 13:00 tot 16:00u en van 19:00u tot 20:30u. (denk aan de avondklok van 21:00u.) !!!!


Bijkomende informatie mbt. het heropenen van de schietstand.

Het is de Belgen, die in België woonachtig zijn uiteraard, bij wet verboden het land te verlaten voor niet-essentiële doeleinden. Sportschieten wordt gecatalogeerd onder de "niet-essentiële" (alhoewel er geen lijst bestaat, maar wees maar zeker dat dit klopt). Dus als inwoner van België we mogen "niet" komen schieten in Nederland.  Je mag immers het land niet uit ! Raadpleeg hiervoor volgende link naar de website van de Vlaamse overheid. KLIK HIER

Wat betreft de schietbeurtregistratie (stempels in uw schietboekje). De landelijke coördinator van FROS schreef recent het volgende over het heropenen van onze schietstand: "Goed nieuws natuurlijk voor de schutters die er gebruik van kunnen maken maar ik wil er wel nog even op wijzen dat de situatie in België nog steeds onveranderd is: Schieten met sportschutterslicentie dient altijd te gebeuren in georganiseerd verband. Belgische clubs kunnen momenteel, wegens de coronamaatregelen, niets organiseren. Dit verbod is eveneens van kracht in het buitenland. Schietbeurten, examens en dergelijk kunnen dan ook niet in aanmerking genomen worden. Zou je eventueel willen vragen aan de verantwoordelijken om voorlopig dan ook geen sportschuttersboekjes te tekenen. (dit om verwarring te voorkomen)"

Er wordt dit jaar rekening gehouden met het aantal te behalen schietbeurten. Bekijk via deze link op de website van FROS wat voor jou van toepassing is. KLIK HIER voor de interactieve Pdf. Of surf regelmatig eens naar de website van FROS voor recente informatie KLIK HIER .


Heropening schietsportcentrum Reymerswael op zaterdag 20 maart 2021

Op zaterdag 20 maart 2021 heropenen we ons schietsportcentrum. We hanteren in Nederland de avondklok (21:00u) en bouwen een veiligheidsmarge in. We sluiten om 20:30u. De openingsuren en -dagen blijven zoals te lezen onderaan elke pagina van deze website.

We hanteren tevens de gezondheidsmaatregelen die we voorheen hanteerden. Leden van de vereniging die regelmatig kwamen schieten kennen deze wel. Leden van .30M1 kregen tevens een mailing met daarin meer toelichting. Het komt er op neer dat we allemaal een mondmasker dragen, afstand houden, handhygiëne goed toepassen, een wandelrichting volgen .......

Belgische leden dienen om het schietsportcentrum te bereiken het land enkele meters te verlaten. Iedereen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid.

Indien er op latere datum zaken worden bijgestuurd komt u dit te weten via de ledenmailing. U zal ook het een en ander kunnen lezen bij het betreden van het schietsportcentrum of aanhorigheden.

Hou het veilig en gezond. DVC


Schietcomplex nog steeds gesloten (tenzij onderhoudswerkzaamheden)

Beste schutters,

Henk Schoenmaker, onze voorzitter/coördinator van het schietsportcentrum, heeft gisteren 3 maart 2021, zoals voorzien, overleg gepleegd met de verantwoordelijke van de gemeente Reymerswael. Na verder overleg met het bestuur van de vereniging heeft men besloten om de huidige maatregel te behouden. Alle activiteiten op het schietsportcentrum blijven verboden (behalve dringende onderhoudswerkzaamheden). Op 15 maart 2021 is er een nieuw overleg met de overheid en bestaat een (water)kans op heropening. Alles hangt weer af van de Nederlandse overheid. Op 16 maart 2021 hoop ik jullie beter nieuws te kunnen brengen. 


Schietcomplex blijf nog gesloten voor elke activiteit

Beste schutters,
Onze voorzitter/coördinator Henk Schoenmaker heeft gisteren contact opgenomen met de heer J.W. Huissen, "adviseur openbare veiligheid" van de gemeente Reimerswaal. Het besluit was dat het openstellen van het schietsportcomplex NIET MOGELIJK was, kijkend naar de RIVM-maatregelen. De huidige toestand (schietcomplex gesloten voor elke activiteit) blijft dus behouden. Op 3 maart 2021 is er een nieuw overlegmoment. Wij houden u geïnformeerd.


Sluiting schietsportcentrum verlengd !

Schietsportcentrum blijft gesloten:

Ik heb vrijdag 15 januari opnieuw contact opgenomen met het gemeentebestuur van Reymerswael. Dit op vraag van de afgevaardigde "Sport en cultuur". Het was een vrij kort gesprek. Er is mij medegedeeld dat er meer covid-19 besmettingen zijn ! Er is tevens een nieuwe variant opgedoken die zeer besmettelijk is.

Aan de sluiting van het schietcomplex, opgelegd tot 19 januari 2021, werden 3 weken (18 januari tot 7 februari 2021) toegevoegd.

Op vrijdag 5 februari 2021 neem ik terug contact op met de bevoegde dienst om in overleg een eventuele versoepeling van de maatregel te bespreken.

Mocht er eerder een versoepeling komen, zullen wij u zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen via onze communicatiekanalen (mailing, website, facebook).

Houd u allen gezond, en ik hoop wanneer onze vrijheidsbeweging terug normaal zal zijn u allen te begroeten in het schietcomplex.

i.o. bestuur s.v..30M1-B

Voorzitter/coördinator Schietcomplex "Reymerswael"

Henk Schoenmaker.


Update m.b.t. de activiteitenstop in het schietsportcentrum

Beste schutter,
Onze voorzitter/coördinator, dhr. Henk Schoenmaker, heeft vandaag advies gevraagd aan de overheid of er enige versoepeling mogelijk was met betrekking tot het openen van het schietsportcentrum. De beperkingen zijn zo groot dat heropenen momenteel nog niet aan de orde is.
Tevens werd door de overheid medegedeeld dat de controles (die we in het verleden reeds kregen) worden opgevoerd omdat verschillende sportverenigingen zich blijkbaar niet aan de opgelegde maatregelen houden. De personen in kwestie én de verenigingen die in overtreding zijn zullen beboet worden.....met de nodige gevolgen vandien.
Na overleg met de mede-stichtinghouder van SBR is er besloten dat het schietsportcentrum gesloten blijft voor alle activiteiten.SBR gaat er dus van uit dat 'alle' schietverenigingen, actief in het schietsportcentrum Reymerswael, zich zullen houden aan deze afspraak. Indien niet, zal SBR hen in gebreke stellen.
Op 19 januari 2021 zal de voorzitter/coördinator zich terug informeren bij de bevoegde overheid.
U blijft via de gekende kanalen (mailing, facebook, website) op de hoogte.
Namens de voorzitter/coördinator van het schietsportcentrum

Met schuttersgroeten

Johan Schryvers


Schietsportcentrum opnieuw gesloten vanaf 15/12/20

Beste schutter,
Zoals we reeds konden verwachten wordt het schietsportcentrum Reymerswael vanaf vandaag, dinsdag 15 december 2020 gesloten. Dit na overleg deze ochtend met de verantwoordelijke overheidsdienst. We doen ons best om het schietsportcentrum terug te openen vanaf de Nederlandse overheid groen licht geeft. Rond 3 januari 2021 mag u een update verwachten. Blijf gezond en tot binnenkort. Namens de voorzitter, Henk Schoenmaker

Met schuttersgroeten
Johan Schryvers


Heropening schietsportcentrum

Bericht van de voorzitter/coördinator van het schietcomplex, dhr Henk Schoenmaker:

Even een korte mededeling: heropening Schietcomplex: 

Ik heb de nodige contacten gelegd met de gemeente Reymerswael, overleg met de verantwoordelijke voor "Sport en Cultuur".

Het schietcomplex mag terug worden opengesteld. Wel onder strikte voorwaarden (nvdr. aan de leden ter kennis gebracht via mailing).

In overleg met Marcel Van Beeck (secretaris .30M1), hebben we besloten d.d.14 november'20 en in veilige norm het schietcomplex te OPENEN.

Ik ga er tevens vanuit dat de B.C. hier strikt op zullen toezien.

Mij is via de gemeente medegedeeld dat op 19 november door de regering een nieuwe mededeling zal worden verstrekt betreffende het pandemie covid-19.

-waar ik dan zal worden over geïnformeerd betreffende de toestand en handhaving die we dan dienen te volgen. Ik zal u daarvan allen ten snelste in kennis stellen.

Beste groet, en houd u gezond.

Henk Schoenmaker

Update sluiting schietsportcentrum

Na beraad en overleg met de overheid werd besloten om de sluiting van het schietsportcomplex nog 14 dagen te handhaven. Dus alle activiteiten zijn geschrapt tot nader order. Een update zal volgen, ofwel na 14 dagen, ofwel bij eerdere bijkomende maatregelen. We moeten allen geduldig zijn en dit zal zijn weerklank vinden in een volgend uitstekend sportschuttersseizoen. Althans dat hoop ik toch. Met vriendelijke groeten en hou jullie gezond.

Schietsportcentrum Reymerswael tijdelijk gesloten (14/10/20 ......?)

Wegens door de Nederlandse overheid opgelegde maatregelen, ter indijking van de verspreiding van het Covid-19 virus, zal het schietcomplex vanaf 14 oktober 2020 om 16:00 uur GESLOTEN zijn. Dit tot nader order.

Er zal met regelmaat feedback gegeven worden inzake de handhaving van deze sluiting. Vooropgesteld om de 14 dagen of bij het stopzetten of versoepeling van de maatregel.


Aandachtsvestiging gedragscode op en rond de schietstand

Gezien de huidige stijging van het aantal COVID-19 besmettingen willen wij er u, schutter, op attent maken dat het dragen van een mondmasker in ons schietsportcentrum VERPLICHT is. Enkel wanneer u op het schietpunt bent, klaar om te schieten, mag u het mondmasker afzetten. Wanneer u het schietpunt verlaat....mondmasker op. Ook in het clubhuis draagt u een mondmasker. Alzo draag je bij aan de besmettingspreventie en toon je respect voor uw schietsportcollega.


Wedstrijden in 2020 allemaal afgelast !

Beste schutters. Voor alle duidelijkheid herhalen wij nogmaals dat ALLE wedstrijden in 2020, georganiseerd door .30M1-B, worden verschoven naar volgend jaar. En dit als gevolg van de Corona pandemie.


Heropening schietstand op zondag 21 juni 2020

Gisteren werd in de Belgische Nationale Veiligheidsraad beslist dat de Belgische grenzen op 15 juni 2020 zullen open gaan. Dan kunnen onze Belgische schutters wettelijk het Nederlands grondgebied betreden om hun sport te gaan beoefenen.

De S.V. .30M1-B zal de daaropvolgende dagen nog niet geopend zijn wegens aanpassings- en onderhoudswerken.

Alle schutters zijn weer welkom vanaf zondag 21 juni 2020. Vanaf die dag gelden de normale openingsuren weer en vervallen de bijzondere openingstijden van onze Nederlandse schutters.

Een aangepaste, maar tijdelijke, reglementering voor het gebruik van de schietstanden en accommodatie zal worden gehanteerd. Mondmaskers zijn alvast verplicht (zelf meebrengen !!).

Leden van SV.30M1, die opgenomen zijn in onze mailinglijst, ontvingen eerder vandaag de gedetailleerde aangepaste reglementering.

Ben je lid en ontvang je geen e-mail wil zeggen dat wij niet in bezit zijn van jou (correct) mailadres. Wil je onze mailing wél ontvangen, stuur uw juist mailadres, met vermelding van uw naam en voornaam, door aan 30m1schuttersclub@gmail.com

DVC

Johan Schryvers


Nieuwe mailing m.b.t. de nakende heropening van het schietcomplex

Beste leden, schuttersvrienden,

Vandaag 30/05/2020 vertrok er een mailing naar de leden van .30M1 Belgium met de mededeling dat, van zodra de grens tussen België en Nederland weer vrij van verkeer is en de Belgische schutters terug naar het schietcomplex kunnen komen, de schietstand NOG NIET ONMIDDELLIJK VOLLEDIG OPERATIONEEL wordt. Er zal nog een week over gaan om de nodige structurele en sanitaire aanpassingen te doen.

Er volgt tijdig nog een mailing met de exacte datum van heropening van het schietcomplex. U krijgt dan ook de aangepaste gebruiksmodaliteiten te lezen. Gezondheid primeert !

We doen nogmaals een oproep aan de leden die geen e-mail ontvingen dat, indien zij dit wel wensen, hun mailadres laten kennen aan de webbeheerder via ons adres:    30m1schuttersclub@gmail.com

J.S.


Schrapping alle wedstrijden 2020 !!!

Beste schuttersvrienden,
Corona treft iedereen, ook onze schuttersgemeenschap. Er schijnt wel licht aan het einde van de tunnel, maar het is een zwak lichtje.Er is dus een 'verbetering' in de Covid-19 crisis maar het is heus nog niet voorbij. We passen onze levensstijl aan alsook onze trainingsgewoonten. Helaas is het voor velen nog te vroeg om het licht volledig op groen te zetten en onze normale levensgang te hervatten. Daarom, om iedereen te behoeden voor besmetting met alle gevolgen vandien, heeft het dagelijks bestuur besloten om alle schietwedstrijden voor 2020 in onze accommodatie te schrappen van de kalender. Het dagelijks bestuur is reeds de planning aan het maken voor het werkjaar 2021. De verantwoordelijken-organisators van wedstrijden worden persoonlijk door de voorzitter hieromtrent geraadpleegd. Wij rekenen op jullie begrip en wensen u allen en ieder apart een goede gezondheid.
Het dagelijks bestuur


NPSA activiteiten voor 2020 en de coronamaatregelen

Beste leden IPSC schutters, leden NPSA,

 Uit de NPSA berichtgeving: "Mede met in achtneming van de voorlopige routekaart die de overheid gepresenteerd heeft, heeft het NPSA-bestuur een aantal moeilijke besluiten moeten nemen die we bij deze met jullie willen delen.
1) De competitie (2020) voor alle IPSC-disciplines zal per direct gestopt worden.
2) Er zal dit jaar geen Nederlands Kampioenschap IPSC Handgun plaatsvinden.

U kan de volledige tekst nalezen via onderstaande link  

 https://npsa.email-provider.nl/web/h7x0cemrxu/g4fxap6q0d/esih1hdqef/otdgjae6kl


Mailing m.b.t. heropening schietbanen op 11 mei 2020

Beste leden,

Vandaag hebben we een nieuwe mailing verzonden m.b.t. het heropenen van de schietbanen in ons schietsportcentrum. Zolang België zijn grenzen niet openzet zullen enkel leden, woonachtig in Nederland, aanwezig mogen zijn op de schietbanen. De kantine en sanitair blijven nog gesloten.

Helaas kunnen we, tot we terug volledig operationeel zijn, GEEN gastschutters ontvangen !!!

Let op de openingstijden. Deze wijken voorlopig af van de normale openingstijden. 

De richtlijnen, toegelicht in de mailing, dienen strikt gevolgd te worden !!!

Lees ook nieuwsbrief 109 van KNSA  https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/schietsportverenigingen-met-buitenbanen-weer-open/NIEUWE MAILING m.b.t. COVIDMAATREGEL

Beste leden,

Vandaag hebben we een nieuwe mailing verzonden mbt. de sluiting van het schietcomplex.  Het complex blijft gesloten voor elke activiteit tot 20 mei 2020, tenzij tussentijds anders wordt beslist.

In de mailing leest u meer omtrent de gezondheidsmaatregelen die we gaan nemen bij heropening van de accommodatie.

Moest je, als lid van .30M1, de mail niet ontvangen hebben kan je dit steeds laten weten via 30m1schuttersclub@gmail.com 

Groeten en hou jullie gezond.

Johan Schryvers


MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

Beste schuttersvrienden,

De huidige volksgezondheidssituatie (COVID-19) dwingt ons om de maatregel met betrekking tot het sluiten van het schietcomplex aan te passen.

Aanvankelijk hadden we de schietstand en zijn volledige accommodatie gesloten tot en met 4 april 2020 maar nu zijn we genoodzaakt dit te verlengen tot en met 30 april 2020.

Het dagelijks bestuur zal rond 20 april 2020 een nieuwe stand van zaken mededelen (mailing en website).

U kan steeds de website raadplegen voor het laatste nieuws (lees de'nieuwspagina' en onderaan de 'startpagina') www.30m1belgium.com

De Coördinator SBR/schietcomplex, dhr. Henk Schoenmaker, hoopt op begrip van alle leden.

DVC

Henk Schoenmaker


WAT MET UW SCHIETBEURTEN ?

Deze info ontvingen wij vandaag om 18:56u van schietsportfederatie FROS. Surf er regelmatig eens naartoe voor de laatste gegevens. Klik hier.

"Beste FROS leden, De Vlaamse Regering keurde vandaag 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdelijke maatregelen invoert voor sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of één maand nadien (voor definitieve licenties), waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen.In ons volgend FROS tijdschrift (volgende week) zullen we hier verder op ingaan. De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen: Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend: 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

 • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april = (voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 8/4/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020.

2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

 • kunnen toch - uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten - zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei.

Heeft u nog bijkomende vragen? Mail dan naar sportschutters@fros.be . FROS sportschuttersteam "

Lees ook in het recente online magazine omtrent dit onderwerp: https://www.fros.be/sites/default/files/links/sportschuttersmagazine_1_-_2020.pdf


PROEFBANK LUIK GESLOTEN

Zoals verwacht is ook de proefbank voor vuurwapens in Luik, gesloten als gevolg van het COVID-19 virus. Klik hier voor hun website. (n.v.d.r. foto is louter illustratief)