Opening- en sluitingstijden

Openingstijden kan u steeds raadplegen onderaan elke pagina.

Het eerste schot wordt gevuurd ten vroegste op het openingsuur. vb. Open om 09:00u. wil zeggen: géén schot voor 09:00u. maar wel toegelaten vanaf 09:00u. stipt.

Toch nog even een kleine toelichting aangaande het sluitingsuur, met enkele praktische voorbeelden

Vooreerst is er een verschil in sluitingstijd in de winter tegenover de zomer. 

In de winter is de schietstand vroeger gesloten dan in de zomer. Alles is gekoppeld aan het zomer- en winteruur.


Dan een praktische toelichting aangaande de effectieve sluitingstijd.

-) De schutter meldt zich aan op de schietstand, ten laatste één uur voor sluitingstijd. vb. om 21:00u. in de zomer, wanneer de schietstand op slot gaat om 22:00u..

-) De schutter plaatst het laatste schot een half uur (30 minuten) voor sluitingstijd. vb. om 21:30u. in de zomertijd

-) Het is ook niet toegelaten alleen op de schietstand actief te zijn !!

De baancommandant krijgt zo ruimte om alles rustig en grondig te controleren en de schietstanden en het schietcomplex te sluiten.

De baancommandant kan dus ook beslissen om de schietstand te sluiten om 21:01u. indien er niemand aan het schieten is of zich nog niet heeft aangemeld (zomersluitingstijd 22:00u).

Vergeet niet dat de baancommandanten vrijwilligers zijn die niet bezoldigd worden (krijgen er niets voor betaald) ! En zonder baancommandanten....geen mogelijkheid tot schieten. U kan zich steeds kandidaat stellen bij het bestuur.