Digitale aanvraag aspirant lidmaatschap

Bij het indienen van dit formulier verklaar je dat je aspirant-lid wenst te worden van de schuttersvereniging PISTOL&CARBINE ,30M1 België en verklaar je bovenstaande gegevens ter goedertrouw en juist opgegeven te hebben. Je verklaart ook akkoord te gaan dat je persoonlijke gegevens verwerkt wordt in de ledenadministratie. Je verklaart ook kennis te hebben gekregen van het huishoudelijk reglement (te lezen op deze website) en er u naar te gedragen. Je hebt kennis genomen dat - Je wordt aangesloten bij FROS (indien nog geen lid via een andere vereniging) - Het eerste jaar wordt aanzien als proef -Lidgeld en inschrijfkosten 150 Euro bedragen  (van 1 januari tot 31 december) - 75 euro (van 1 juli tot 31 december) - 60 euro (vanaf 1 oktober tot 31 december). Bij instap die je het lidgeld te storten op FORTIS rekening BE85 2200 4253 1506