Procedure aankoop wapen in het buitenland

We krijgen dikwijls de vraag wat te doen indien men een wapen aankoopt in het buitenland. Welke procedure dien ik te volgen? Waarmee moet ik rekening houden? Welke documenten heb ik eigenlijk nodig? etc. etc.

Hieronder trachten we, in stappen, zo correct mogelijke weer te geven wat u dient te doen:

Voor België (schutters woonachtig in België)

Info: Federale diensten van de Gouverneur te Antwerpen, dienst wapens.

Schets procedure voor invoer van een vuurwapen door een jager, sportschutter of wapenverzamelaar:

STAP 1:

Aanvragen invoervergunning voor het vuurwapen.

U vraagt vooraleerst een invoervergunning aan bij de dienst Controle strategische Goederen.

Als u het wapen echter verwerft In de BeNeLux geldt het vrij verkeer van goederen en diensten en is zulke invoervergunning niet vereist. In dit geval heeft u dus enkel de Europese voorafgaande machtiging nodig (ga meteen naar stap 2).
Voor de invoer van vuurwapens uit Nederland dient evenwel rekening gehouden te worden met de procedure van het consent tot uitgaan van wapens.

Deze invoervergunning dient u aan te vragen bij:

Vlaamse Overheid - Herman Teirlinckgebouw Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen Havenlaan 88 bus 80, 1000 Brussel

Tel. 02/895 58 81
Fax. 02/553 60 37 E-mail:csg@buza.vlaanderen Webpagina: https://www.fdfa.be/nl/csg

Het aanvraagformulier vindt u HIER

STAP 2:

Aanvragen
"Europese voorafgaande machtiging" ook wel "eenvormig blauw formulier" genoemd.

Uw vraagt de Europese voorafgaande machtiging vraagt u aan bij de gouverneur van uw verblijfplaats.
(Provinciale wapendienst Antwerpen: Italiëlei 4 bus 16, 2000 Antwerpen)

Het aanvraagformulier vindt u HIER

STAP 3:

Ontvangen "Europese voorafgaande machtiging".

De diensten van de Gouverneur bezorgen u het "Eenvormig blauw formulier".

STAP 4:

Aanvragen toestemming buitenlandse autoriteit.

Voorafgaande toestemming verwerven van de bevoegde buitenlandse autoriteit.
De aanvrager dient zelf navraag te doen welke de bevoegde autoriteit is van de Europese lidstaat waar het wapen zal worden aangekocht.

STAP 5:

Daadwerkelijke aanschaf van het wapen in het buitenland.

Aanschaf van het wapen in het buitenland (EU-staat).
U neemt het eenvormig blauw formulier mee om te tonen aan de buitenlandse handelaar. Indien u zich buiten de BeNeLux begeeft neemt u ook de invoervergunning mee.

STAP 6:

Het wapen voorleggen aan de Proefbank voor vuurwapens te Luik.

Nadat u het wapen hebt ingevoerd legt u het wapen voor aan de Proefbank voor vuurwapens te Luik waar het wapen een uniek nationaal identiteitsnummer krijgt en desgevallend beproefd wordt. De proefbank zal u een attest van inschrijving overhandigen. Verdere informatie kan bekomen worden bij:

Proefbank voor Vuurwapens
Fond des Tawes 45, 4000 Luik
Tel. 04/227 14 55
E-mail: info@bancdepreuves.be Webpagina: www.bancdepreuves.be

STAP 7:

Het wapen voorleggen aan de lokale politie.

De verwerver dient zich binnen de 15 dagen aan te bieden bij de lokale politie van zijn verblijfplaats. U neemt het attest van de Proefbank mee, het blauwe formulier en de invoervergunning.
De politie zal na controle van de documenten, een model 9 of model 11 opmaken voor dit wapen.

STAP 8:

Het Model 9 of Model 11 opsturen naar de Gouverneur.

Een kopie van het opgemaakte model 9 (sportschutter/jager) of model 11 (erkend wapenverzamelaar) wordt, ter kennisgeving, overgemaakt aan de diensten van
de gouverneur. De gouverneur registreert de vergunning en bezorgt u een afgestempeld exemplaar van het model 9 of model 11.

Voor Nederland (schutters woonachtig in Nederland)

In opmaak!