Procedure aankoop wapen in het buitenland

We krijgen dikwijls de vraag wat te doen indien men een wapen aankoopt in het buitenland. Welke procedure dien ik te volgen? Waarmee moet ik rekening houden? Welke documenten heb ik eigenlijk nodig? etc. etc.

Hieronder trachten we zo correct mogelijke weer te geven wat u dient te doen:

Voor België (schutters woonachtig in België)

Info: Federale diensten van de Gouverneur te Antwerpen, dienst wapens.

Schets procedure voor invoer van een vuurwapen door een jager, sportschutter of wapenverzamelaar:

Al een geruime tijd reikt onze dienst geen blauwe kaarten meer uit, aangezien dit niet onze bevoegdheid is.

Om een wapen vanuit het buitenland aan te kopen is er een nieuwe procedure.

De dienst Controle Strategische Goederen heeft een formulier 'Internationaal invoercertificaat' ingevoerd.

Dit formulier dient u in te vullen indien u vuurwapens vanuit de Benelux wil invoeren naar België.

Het Wapenhandeldecreet vermeldt dat er een vrij verkeer van Goederen en diensten geldt in de Benelux, maar de bevoegde Nederlandse en Luxemburgse autoriteiten vragen wapenbezitters om een voorafgaande Vlaamse toestemming te bezorgen. Betreffende de overbrenging van vuurwapens kan u nu een "internationaal invoercertificaat" aanvragen. Dat is géén overbrengingsvergunning, maar bevestigt wel de voorgenomen overbrenging naar het Vlaamse Gewest.

Hoe werkt het aanvragen van een internationaal invoercertificaat?

De aanvraag van een "internationaal invoercertificaat" gebeurt via het Digitaal Loket van de dienst Controle Strategische Goederen.

Daarbij is het belangrijk dat u bij "Nieuwe aanvraag" eerst de optie "Civiele vuurwapens" kiest, waarna u dan "internationaal invoercertificaat" selecteert.

Bij de gegevens van de goederen kiest u voor "civiele vuurwapens, onderdelen of munitie".

Het is ook belangrijk dat u de correcte persoonsgegevens van uzelf en uw Nederlandse of Luxemburgse tegenpartij opneemt, net als alle essentiële kenmerken van de wapens, onderdelen of munitie in kwestie. Dat zijn de aard, de categorie, het merk, het model, het kaliber en het serienummer.

U moet ook een scan toevoegen van de titel op basis waarvan uw volgens de Wapenwet van 8 juni 2006 gerechtigd bent de wapens, onderdelen of munitie te verwerven (bijv. model-4, jachtverlof, sportschutterslicentie of erkenning als wapenhandelaar/verzamelaar)

STAP 1:

Dien uw vergunningaanvraag in via het nieuwe online loket strategische goederen. KLIK HIER

Vlaamse Overheid - Herman Teirlinckgebouw Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen Havenlaan 88 bus 80, 1000 Brussel

Tel. 02/895 58 81
Fax. 02/553 60 37 E-mail:csg@buza.vlaanderen Webpagina: https://www.fdfa.be/nl/csg

www.facebook.com/FlandersDFA

STAP 2:

Daadwerkelijke aankoop van het wapen in het buitenland.

De Nederlandse handelaar dient bv. een "uitvoerconsent" aan te vragen bij zijn overheid. Elk land kent zo zijn eigenheden wat betreft gelijkaardige documenten.

Aankoop van het wapen in het buitenland (EU-staat).

STAP 3:

Het wapen voorleggen aan de Proefbank voor vuurwapens te Luik.

Nadat u het wapen hebt ingevoerd legt u het wapen voor aan de Proefbank voor vuurwapens te Luik waar het wapen een uniek nationaal identiteitsnummer krijgt en desgevallend beproefd wordt. De proefbank zal u een attest van inschrijving overhandigen. Verdere informatie kan bekomen worden bij:

Proefbank voor Vuurwapens
Fond des Tawes 45, 4000 Luik
Tel. 04/227 14 55
E-mail: info@bancdepreuves.be Webpagina: www.bancdepreuves.be

(Met de goodwill van de buitenlandse handelaar, en mits betaling van een fee, verzendt deze het wapen naar een bevriend Belgisch wapenhandelaar en koop je het wapen bij hem met een model 4 of 9 of 11. Deze Belgische handelaar gaat er dan misschien (tegen betaling) ook mee naar de proefbank in Luik ??)

STAP 4:

Het wapen voorleggen aan de lokale politie.

De verwerver dient zich binnen de 15 dagen aan te bieden bij de lokale politie van zijn verblijfplaats. U neemt het attest van de Proefbank mee en de invoervergunning.
De politie zal na controle van de documenten, een model 9 of model 11 opmaken voor dit wapen.

STAP 5:

Het Model 4, 9 of  11 opsturen naar de Gouverneur.

Een kopie van het opgemaakte model 9 (sportschutter/jager) of model 11 (erkend wapenverzamelaar), Luik B van model 4 wordt,  overgemaakt aan de diensten van de gouverneur. De gouverneur registreert de vergunning en bezorgt u een afgestempeld exemplaar van het model 9 of model 11. Luik A van model 4 is reeds in uw bezit.

Lees ook: aankoop vergunningsplichtig wapen op DEZE LINK

Voor Nederland (schutters woonachtig in Nederland)

In opmaak!