Lidmaatschap, niet eenvoudig


Lid worden van een schietsportvereniging is niet zo eenvoudig als lid worden van een andere sportvereniging. Dit alles heeft te maken met de specifieke eigenschappen van deze sport. Bij het beoefenen hanteren we namelijk (vuur)wapens en munitie en dit is onderworpen aan strenge regels en wetgeving.

Om lid te worden hoef je dus ook enkele procedures en stappen te doorlopen.

- Vooreerst dien je als aspirant-lid de nodige documenten in te vullen zodat we weten wie je bent en wij kennis hebben van je wens om lid te worden.

- Je dient ook voorgedragen te worden door minstens één lid van de vereniging.

- Een commissie, bestaande uit de voorzitter en de secretaris van de vereniging, zullen je lidmaatschapsaanvraag behandelen. 

- Als aspirant-lid wordt je uitgenodigd voor een gesprek met één van de commissieleden of hun aangestelde. Hier zal o.a. gepolst worden naar je drijfveer (motieven) en je eventuele ervaring om de schietsport te beoefenen. Waarom koos je voor onze vereniging? Hoe ben je met de schietsport in aanraking gekomen? Het zijn allemaal op de schietsport en vereniging gerichte vragen. Er zullen ook meer persoonlijke vragen gesteld worden (gezinssituatie, beroep, woonplaats etc.). 

Op deze manier krijgt de commissie een algemene indruk van het aspirant-lid en zijn/haar beweegredenen.

- Bij aanvaarding als aspirant-lid zal je de kans krijgen je te bekwamen in zowel de vereiste theoretische kennis (wetgeving, techniek) als praktische kennis (hanteren van) en dien je te slagen in de daarvoor bij wetgeving voorgeschreven proeven.

- Na het doorlopen van voornoemde stappen, een proeflidmaatschap van één jaar én een positieve evaluatie, kan je definitief lid worden, mits goedkeuring van de commissie.

- De commissie heeft het recht om uw lidmaatschap ten allen tijde te weigeren, om welke reden ook.

- Aspirant leden, reeds lid van een andere schietsportvereniging en schuttersbond, kennen andere voorwaarden.

-Let wel ! Momenteel hanteren we een ledenstop wegens saturatie van onze accommodatie. Dit mag er u niet van weerhouden om uw kandidatuur tot lidmaatschap kenbaar te maken zodat u op een wachtlijst terecht komt. Jaarlijks stoppen er toch sportschutters hun sportactiviteit en daarbij horend lidmaatschap.